שגריר צרפת בישראל ז’אן מישל קזה
   בטקס פתיחת חגיגות ל”ג בעומר בבית עבו בצפת תשס”ז

אפעל ככל שאוכל להעמקת יחסי הידידות
בין ישראל לצרפת

“אני שמח ונרגש להיות עמכם כאן בצפת, בחצר עבו, בפתיחת חגיגות ל”ג בעומר. נעניתי ברצון להזמנה של משפחת עבו להשתתף בתהלוכת ספר התורה היוצאת מבית זה, ששימש בשנים עברו כמעונם של נציגי צרפת בצפת ובגליל. יחסי הגומלין הידידותיים בין המשפחה הזו לבין צרפת משתרעים על פני יותר מחמישה דורות, ואני גאה להמשיך בקשר מופלא זה של נוכחות נציגי צרפת בטקס המסורתי בן 174 שנה. זה איננו ביקורי הראשון בישראל, ביקרתי כאן עוד בהיותי סטודנט בן 25 והייתה זו עבורי חוויה בלתי נשכחת. אני רואה במינויי כשגריר צרפת בישראל שליחות חשובה ואעשה הכול, כדי להעמיק את קשרי הידידות בין צרפת לישראל”

 כך אמר שגריר צרפת, מר ז’אן מישל קזה – בדברי הברכה שנשא ביום שישי, 4 במאי 2007, בטקס המסורתי של הובלת ספר התורה מבית עבו בצפת אל קבר הרשב”י במירון בערב ל”ג בעומר תשס”ז, זאת השנה המאה שבעים וארבע למסורתבכך המשיך מר מישל קזה מסורת בת כמעט מאתיים שנה של נוכחות נציגי ממשלת צרפת,בטקס המסורתי בבית עבו בערב ל”ג בעומר -מאז כיהנו אבות המשפחה במשך שלושה דורות כקונסולים של צרפת בגליל.

מסורת הוצאת ספר התורה העתיק מבית עבו נעוצה באבי השושלת, הרב שמואל עבו שהגיע ארצה מאלג’יר ב-1817, התיישב בצפת ושימש בה, בעת ובעונה, כרב ראשי וכקונסול של צרפת בגליל. הוא שגאל לראשונה מידי הערבים את חלקת האדמה הסמוכה לקבר הרשב”י במירון והקים את המצבה ואת בניין בית הכנסת הניצבים שם עד היום הזה. לאות הוקרה על פעליו העניקה לו הקהילה בצפת ב – 1833 ספר תורה על שמו, המובל מדי שנה בשנה, בערב ל”ג בעומר בתהלוכה חגיגית מבית עבו לקבר הרשב”י במירון. עם הגעתו של ספר התורה המסורתי למירון ניתן האות לתחילת החגיגות, ששיאן בהדלקת-חצות המסורתית על קברו של הרשב”י. המשכה של המסורת עובר במשפחה מאב לבן, זה חמישה דורות ברציפות. השנה ניהל את הטקס, העיתונאי יוסף עבו-עברון , הדור החמישי למסורת.

על במת הכבוד משמאל לימין: רבה של צפת הרב שמואל אליהו, ממשיך המסורת יוסף עבו עברון מקריא את תולדותיה, הקונסולית הכללית של צרפת בחיפה הגב’ לואן פורג’רון, הרב הראשי של חיפה הרב שאר יישוב הכהן, ראש העיר צפת מר ישי מימון, שגריר צרפת בישראל מר ז’אן מישל קזה, מימינו בחולצה לבנה רעייתו הגב’ איזבלה

הקונסולית הכללית של צרפת בחיפה הגב’ לואן פורג’רון בטקס חגיגת ל”ג בעומר בבית עבו

בין אורחי הכבוד בטקס בבית עבו:
שר האוצר והמשפטים לשעבר פרופסור יעקב נאמן (בחולצה כחולה), מימינו שגריר צרפת מר ז’אן מישל קזה, ומשמאלו הרב שאר יישוב הכהן

נשאו ברכה: ראש העיר צפת מר ישי מימון, רבה של צפת הרב שמואל אליהו, רבה הראשי של חיפה הרב שאר יישוב הכהן,  ראש המועצה הדתית בצפת מר בנימין מגדיאל והרב ביסטריצקי רבם של חסידי חב”ד